Search

Privacy policy

In deze privacyverklaring is te lezen hoe De Stag omgaat met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van destag.nl. Deze privacyverklaring draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens gerespecteerd worden en op een vertrouwelijke manier worden behandeld. Hierbij wordt de grootste zorgvuldigheid betracht.

 

Cookies

Destag.nl gebruikt functionele, tracking en analytische cookies. Dit zijn gegevens die een gebruiker van ons platform indirect verstrekt. Cookies zijn bestanden die in uw eigen computer worden opgeslagen. Deze worden dus niet door destag.nl opgeslagen, en dus niet verwerkt door destag.nl in de zin van de AVG. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het platform en hierbij kunnen uw voorkeursinstellingen op uw computer opgeslagen worden. Bij uw eerste bezoek aan destag.nl wordt hiervan een melding gemaakt. U kunt er dan voor kiezen om al dan niet analytische en tracking cookies op te slaan. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

– Locatie
– Internetbrowser
– IP-adres of app Ids
– Websitetaal


Een deel van de eerder genoemde gegevens wordt door destag.nl verwerkt om fraude tegen te gaan. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor onze adverteerders en om onze diensten en website te kunnen verbeteren. Hierbij draagt destag.nl er zorg voor dat de gegevens die verwerkt worden richting de adverteerders niet herleidbaar zijn naar u.


Hoe lang bewaart destag.nl uw gegevens?
Destag.nl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden, dan op wel basis van de wet is vereist.


Beveiliging van uw gegevens en het delen ervan
Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze hostingprovider op een beveiligde server. destag.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en draagt er zorg voor dat indien het nodig is om gegevens te delen met derden in het kader van de overeenkomst, deze aan de marketing, analysedoeleinden of wettelijke verplichtingen voldoen. destag.nl heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Indien u tracking en analytische cookies heeft aanstaan worden uw gegevens mogelijk gedeeld met:

– Advertentie platforms als (bijvoorbeeld Google en Instagram)
– Providers van o.a. software

Op onze website en platform kunnen verwijzingen staan naar websites van derden. Indien op deze links klikt, wordt u geleid buiten het bereik van destag.nl. Destag.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met uw gegevens omgaan.

 

Uw rechten

Uit hoofde van de AVG heeft u als accounthouder van destag.nl een aantal rechten, te weten:

– Informatie en inzage in uw gegevens, desgewenst een kopie daarvan te ontvangen;

– rectificeren van uw gegevens;

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

– het recht op vergetelheid in bepaalde gevallen;

– het recht om de eerder gegeven toestemming omtrent uw persoonsgegevens in te trekken;

– het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via het Bespreekbureau.

[player id='7724']

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elk kwartaal een overzicht van nieuwe voorstellingen en activiteiten.

RESERVEER TICKETS


WINKELMANDJE
Ticketkosten

TOTAAL

BESTELLEN
U heeft uw tickets bijna gereserveerd! Druk op bestellen om uw reservering definitief te maken. Mocht u geen reserveringsbevestiging in de mail hebben ontvangen dan kan het zijn dat deze in de SPAM terecht is gekomen. U dient de tickets af te rekenen bij de kassa aan de zaal op de avond van de voorstelling. Wij wensen u een fijne voorstelling!